พบนักวิชาการ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ที่ปุ๋ยยารา อยู่เคียงข้างเกษตรกรไทย ได้มีเกษตรกรใช้ปุ๋ยยารากันอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของไทย ทั้งในพืชสวน ผัก ผลไม้ และพืชไร่

นักวิชาการยาราทุกท่านภูมิใจที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรทุกท่าน ได้ประสบความสำเร็จ เราจึงรวบรวมเคล็ดลับความรู้ในการดูแลพืชสวน พืชไร่ และคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกษตรกรทุกท่านได้นำไปปรับใช้

ความรู้การเกษตรจากนักวิชาการยารา