ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

‘ความปลอดภัย... เลือกได้’ คือชื่อที่ยาราตั้งให้สำหรับการเดินทางสู่การบาดเจ็บเป็น