สถานที่ดำเนินธุรกิจยารา

ยาราเป็นบริษัทระหว่างประเทศ ที่มีทั้งการผลิต การจำหน่ายและการบริการ การวิจัย และการสนับสนุนการปฏิบัตการต่างๆ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และ เอเชีย ซึ่งการเข้าร่วมทุนทั้งหลายทำให้เราเข้าถึงตลาดกลุ่มใหม่ๆ และทำให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่อง