maize maize

โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ สำหรับสุดยอดข้าวโพด

 

ผลผลิตสูงสุด เมล็ดใหญ่ เต็มฝัก น้ำหนักดี


สุดยอดโปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพสำหรับข้าวโพดโดยเฉพาะ ที่ให้ผลผลิตคุณภาพสูงสุด เมล็ดใหญ่ เต็มฝัก น้ำหนักดี เพราะมีธาตุอาหารสำคัญที่ข้าวโพดต้องการ ครบตลอดทุกอายุพืช ตั้งแต่เริ่มปลูกทำให้ลำต้น ในและรากแข็งแรง จนถึงระยะออกผลที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมเก็บเกี่ยว เกษตรกรมั่นใจได้กับผลผลิตที่ได้มากกว่า กำไรมากขึ้น

                ผลผลิตสูง คุณภาพดีกว่า ช่วยเพิ่มน้ำหนักผลผลิตข้าวโพดได้ถึง 17%

                คุ้มค่าลงทุน เพิ่มรายได้ และกำไรให้กับเกษตรกร

                สูตรไนโตรเจนสูง ให้ใบเขียว แข็งแรง ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก น้ำหนักดี

                ยาราเป็นปุ๋ยปั้นเม็ด NPK คุณภาพสูง นำเข้าจากนอร์เวย์ และฟินแลนด์ มีแร่ธาตุเท่ากันทุกเม็ด

                มีสุดยอดธาตุอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งแบบหว่าน และฉีดพ่น สำหรับข้าวโพดตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว

แนะนำการใช้ปุ๋ยมืออาชีพ สำหรับสุดยอดข้าวโพด

โปรแกรมการให้ปุ๋ยข้าวโพด

คลิปวิดิโอยาราสุดยอดข้าวโพด โปรแกรมปุ๋ยมืออาชีพ สำหรับสุดยอดข้าวโพด !!!!

ประสบการณ์จริงจากเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา ในพืชข้าวโพด

compare