มลพิษจากพลาสติกกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้น ยาราจึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของวัสดุบรรจุภัณฑ์ และส่งมอบคุณค่าของบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยลดการใช้พลาสติก ยารามีนโยบายในการส่งเสริมความยั่งยืน การปกป้องธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ อันเกิดจากกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยจุดประสงค์นี้จึงก่อให้เกิด “กระสอบเรโน” ยาราได้พัฒนานวัตกรรมกระสอบบรรจุปุ๋ยที่ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง ด้วยวัสดุชนิดพิเศษที่เบากว่า แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน และรีไซเคิลได้ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดพลาสติกได้มากกว่า 100 ตันในช่วงเริ่มต้น และมีแนวโน้มที่จะช่วยลดการใช้พลาสติกได้เกือบ 1,000 ตันต่อปีในอนาคต

Renobag sample

ข้อแตกต่างจากกระสอบแบบเดิม

 

  1. ปิดปากถุงด้วยเทป ยารา ประเทศไทย – เปิดใช้งานง่ายกว่าเดิม ลดปัญหาการแตกจากรอยเย็บ

  2. ขนาดถุงสั้นลง - สะดวกต่อการขนย้ายและช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ

  3. ผลิตจากวัสดุประเภทเดียว – สามารถรีไซเคิลได้ทั้งใบ

  4. ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกด้านใน สายรัดและด้าย – เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก

ผ่านทุกกระบวนการทดสอบอย่างเข้มงวด

Reno Bag Drop Test
Drop Test
ทดสอบความแข็งแรง (Drop Test) ผ่านการทดสอบการตกกระแทก เพื่อรับประกันว่ากระสอบมีประสิทธิภาพในการป้องกันการชำรุดเสียหายได้
Shelf Life Test
Shelf-life Test
ประเมินอายุการเก็บรักษา (Shelf-life Test) ผ่านการจัดเก็บตามสภาพแวดล้อมจริง ทำให้มั่นใจได้ว่ากระสอบและเทปสามารถป้องกันความชื้นได้เทียบเท่ากระสอบปกติ
Chamber Test
Chamber Test
ตรวจค่าอุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสม (Chamber Test) ผ่านการทดสอบในตู้จำลองสภาพแวดล้อมตามอุณหภูมิและความชื้นของไทยที่แตกต่างกันตามฤดูกาล